منو

دبل پنل

دبل پانل (double-panel) بر اساس طرحي از ديوارهاي برشي تمام بتني ساخته شده و از دو پانل در طرفين و شبكه فلزي وسط كه بتن ميان دو پانل را مسلح مي كند تشكيل شده است.

در اين محصول كه از دو پانل سه بعدي (3D Panel) با ضخامت فوم 5 سانتيمتر تشكيل شده است، فوم ها بيشتر نقش قالب را ايفا كرده و فاصله بين دو پانلها كه بسته به شرايط پروژه از 10 تا 20 سانتيمتر متغير است با بتن پر مي شود.

شبكه فلزي داخل پانل دوبل شامل شبكه مش داخلي دو پانل و مفتول هاي ارتباطي بين پانلها و آرماتورهاي شماره 10 كه به صورت عمودي به فاصله هر 25 سانتيمتر از هم و به هر پانل متصل مي گردد.ساختار فوم داخلي اين پانلها به صورتي است كه اطراف ميلگردها كاملاً با بتن پوشيده و كاور شود.

نصب اينگونه پانلها كاملاً مانند سيستم نصب پانلهاي غير باربر بوده ضمن اينكه در بالاي هر پانل بايد انتظار هايي مطابق با آيين نامه براي اتصال به طبقه بعدي در نظر گرفته شود و براي اتصال بهتر پانلها در كنار هم بايد اجراي ميلگردهاي داخلي حتماً رعايت شوند.این نوع پانل های سه بعدی به صورت كاملاً باربر و مانند روش تونلي اجراي سازه اجرا مي شوند.

این پانل متشکل از دو لایه پلی استایرن بوده که هر لایه دارای دو صفحه مش در طرفین خود می باشد. این دو لایه با تعدادی کانکتور به یکدیگر متصل شده تا دیوار عملکردی یکپارچه داشته باشد. پس از نصب، فاصله ی دو پانل با بتن پر شده تا نقش باربری را به خوبی ایفا نماید.

لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود برخوردار کنید