منو

قیمت روز تری دی پنل و فوم سقفی

جدول روز تری دی پنل و فوم سقفی (به روز می شود)

تریدی پانل با دانسیته 8

پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول2.30

104000 تومان

پنل با فوم15 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

90000 تومان

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

83500 تومان

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

74000 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

79000 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

71500 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

75000 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

67000 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

72700 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

63500 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

69800 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

59500 تومان

پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

65800 تومان

پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

55200 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

62000 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

51800 تومان

تریدی پانل با فوم دانسیته 9

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

88500 تومان

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

77800 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5مفتول2.30

83200 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8مفتول2.30

75000 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

78800 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

70500 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

76200 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

66500 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

73100 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

62500 تومان

پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

69300 تومان

پنل با فوم5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

58700 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

65500 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

55000 تومان


تریدی پانل با فوم دانسیته 10

پنل با فوم 15 سانتی چشمه5*5 مفتول 2.30

111000 تومان

پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

97000 تومان

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

90000 تومان

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

81300 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول .2.30

86000 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

78500 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

82000 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

74000 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

79700 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

70000 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

76600 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

66000 تومان

پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

72800 تومان

پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

62200 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

69000 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

58500 تومان


تریدی پنل با فوم دانسیته 12

پنل با فوم 15 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

118000 تومان

پنل با فوم 15 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

104000 تومان

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

97000 تومان

پنل با فوم 10 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

88300 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

93000 تومان

پنل با فوم 9 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

85500 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

89000 تومان

پنل با فوم 8 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

81000 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

86700 تومان

پنل با فوم 7 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

77000 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

83600 تومان

پنل با فوم 6 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

73000 تومان

پنل با فوم 5 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

79800 تومان

پنل با فوم 5 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

69200 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 5*5 مفتول 2.30

76000 تومان

پنل با فوم 4 سانتی چشمه 8*8 مفتول 2.30

65000 تومان


لیست قیمت اتصالات تری دی پنل

اتصالات مفتول (اسید شور کلاف) هر کیلو گرم 15200 هزار تومان

مش وتوری (هر ابعاد و سایز) هر کیلو گرم 16100 تومان


لیست قیمت فوم یونولیت سقفی

یونولیت سقفی 2 * 0/50 * 25

فوم سقفی 1 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 53500 تومان

فوم سقفی 1/100 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 54500 تومان

فوم سقفی 1/200 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 58500 تومان

فوم سقفی 1/300 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 63000 تومان

فوم سقفی 1/400 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 67000 تومان

فوم سقفی 1/500 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 732000 تومان

فوم سقفی 0/750 تا 0/850 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 48900 تومان

فوم سقفی 0/950 کیلویی 2*0.50 قطر 25 سانت 53800

تومان

فوم سقفی کرومیت 66*0/25*1 

فوم سقفی 0/650 تا 0/700 کیلو گرم کرومیت 66*0/25*1 => 41300 تومان

فم سقفی تیرچه کرومیت 66*.20*1متر

فوم سقفی 0/700 تا 0/800 کیلو گرم 40000 تومان

فوم سقفی 1/200 کیلو گرم 65000 تومان

فوم سقفی 1/300 کیلو گرم 70000 تومان

ورق یونولیت فوم

ورق 2*1 یک سانت 60000 تومان

ورق 2*1 دو سانت 11100 تومان

ورق 2*1 سه سانت 17300 تومان

ورق 2*1 چهار سانت 23400 تومان

ورق 2*1 پنج سانت 29500 تومان

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09127045823 تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری ما از 9 صبح الی 6 عصر می باشد. 

لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود برخوردار کنید