منو

تاریخچه تری دی پنل

سیستم پانل های سه بعدی اولین بار در سال 1967 توسط شخصی به نام ویکتور وایزمن در کالیفرنیای آمریکا به ثبت رسید. شرکت ها ی متعددی در جهان به ساخت این پانل ها و اجرای ساختمان های پانلی مبادرت ورزیده اند؛ از سوی آن شرکت ها کارهای

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 1

انواع تری دی پنل

تری دی پنل غیر باربر

دیوار تری دی پنل غیر باربر به عنوان دیوار جدا کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد و نسبت به نوع باربر دارای ضخامت کمتر، عایق با چگالی کمتر (حدود 10 kg\m3 ) و استفاده ‍‍‍‌از مفتول با قطر حداقل 2

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 0

مزایای دیواره های سبک سه بعدی 3D Panel

 1. کاهش وزن ساختمان به علت سبکی سقف و دیوارهای ساخته شده از پانل سه بعدی
 2. سرعت حمل و نقل و سهولت بالا کشیدن پانل ها در ساختمانهای مرتفع
 3. مقاومت زیاد در برابر نیروهای برشی ناشی از زلزله به علت یکپارچگی سازه
 4. بیشتر بدانیم ...

  تعداد نظرات: 0

مزایای یونوپانل

پانل‌های سه بعدی دیواری

دیواری باربر: پانل‌های دیواری باربر را در دیوار سوله‌ها و ساختمان‌های صنعتی، دیوارهای محوطه، ساختمان‌های بدون استفاده از سازهای{فلزی. بتن ارمه} (که معمولاً یک یا دو طبقه و عمدتا

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 0

مشخصات متال فوم

 • سبکی قطعات بلوک و کم شدن وزن نهایی ساختمان
 • کم شدن سایز تیر و ستونها و بنابراین کاهش مصرف فولاد و آهن
 • کاهش ۳۰ درصدی حجم بتن
 • مقاومت در برابر زلزله
 • عایق حرارتی ، برودتی و صوتی
 • حمل و نقل سریع

  بیشتر بدانیم ...

  تعداد نظرات: 0

چرا تری دی پانل؟

تری دی پانل از جدیدترین مصالح ساختمانی است که به عنوان دیوار و سقف به کار می رود.

سیستم پانل‌ پیش‌ساخته سبک سه بعدی یا به اصطلاح تری دی پانل از یک هسته عایق که در بین دو شبکه جوش شده فولادی قرار دارد تشکیل شده است

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 0

سیستم تری دی پانل راه حل پایدار

تری دی پنل از فنآوری های نوین در صنعت ساختمان است. تری دی پنل سرواژه عبارت    Dimensions Panel 3 است.

در این نوشته به معرفی، مشخصات، مراحل نصب و مزایا و معایب تری دی پنل می پردازیم.

سیستم تری دی پانل اولین بار بیش از

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 0

همه چیز درباره پلی استایرن

پلی استایرن چیست ؟

پلی استایرن، پلیمری است که از مونومر استایرن ساخته شده است، هیدروکربن مایعی که در واقع یکی از مشتقات نفتی است.
در دمای اتاق، پلی استایرن به صورت جامد و البته انعطاف پذیر است ولی در دماهای بالا

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 1

جایگاه تری دی پانل در فرآیند صنعتی سازی

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش دارد. اﻳﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎي ﺑﺎرﺑﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 0

مشکل کمبود مسکن و راه های مقابله با آن

کمبود ﻣﺴﻜﻦ و ﻣﺸﻜﻼت آن دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد و اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارد . ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و ﻧﻴﺰ در ﺣﻞ آن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 0

نتایج کاهش وزن ساختمان

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﻚ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻣﺮوزه ا ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧ

بیشتر بدانیم ...

تعداد نظرات: 0